Situació i control del personal

A Avan Servicios Externos, S.L. treballem amb puntualitat i atenció. Estem atents a tots els processos. Confiï en nosaltres.

Situació i control del personal

S’efectuaran una sèrie de quadrants de personal per als diferents serveis. Amb això, sabrem en tot moment la persona o persones assignades a aquest servei i els horaris que tenen.

Es requerirà puntualitat a tots els nostres treballadors a arribar als seus serveis, ja sigui per iniciar-ho o per rebre instruccions del company o relleu.

En tot moment el nostre personal estarà complint amb les obligacions acordades i estarà amb una actitud observadora i educada.

Demani’ns pressupost
Més informació