Política de privacitat

Política de privacitat

RESPONSABLE
Identitat i dades de contacte AVAN SERVICIOS EXTERNOS S.L.
Direcció postal C/ Laureà Miró, 313, Bajos, 08980, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Correu electrònic correo@avanservicios.com

En compliment del que es disposa en l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), AVAN l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació i/o mitjançant l’emplenament dels formularis del WEBSITE seran objecte de tractament per part de AVAN, el qual té per FINALITAT gestionar els serveis oferts. Tractem la informació que ens facilita com a client i de les persones de contacte que participen de la relació comercial durant el període de vigència de la mateixa amb la finalitat de mantenir la relació contractual i comercial, fer tasques administratives relacionades amb aquests serveis i oferir-li un servei òptim i de qualitat per mitjà del WEBSITE i/o la indicada en la clàusula de protecció de dades que es troba al costat del formulari que vostè acaba d’emplenar.

¿COM UTILITZEM LES SEVES DADES?

En AVAN tractem la informació que ens faciliten els nostres clients, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats.

Usem la informació de la qual disposem, segons les seves decisions, per a proporcionar-li un servei de qualitat, així com per a assegurar el funcionament d’aquest. La informació proporcionada també li servirà per a accedir i utilitzar el nostre WEBSITE i proporcionar-li informació sobre els productes i serveis que desitgi.

A més utilitzem la informació de la qual disposem per a combatre conductes perjudicials, sospitoses o infraccions de les nostres condicions i polítiques, detectar i prevenir spam i conservar la integritat dels nostres productes, serveis i dades recopilades, prenent les mesures de seguretat pertinents conforme a les dades recopilades i a les finalitats del tractament per a garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament en la mesura que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en AVAN tenen la finalitat d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

També utilitzem la informació que ens proporciona per a respondre-li quan es posa en contacte amb nosaltres o per a comunicar-nos amb vostè en els casos en què està legalment permès.

AVAN pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de AVAN es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de AVAN. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de AVAN. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

L’usuari, marcant i acceptant la casella corresponent a comunicacions comercials (check-box) consent expressament que AVAN li remeti un newsletter (butlletí informatiu) amb novetats, missatges de màrqueting, publicitat i/o informacions relacionades amb la nostra entitat, els serveis que prestem i/o els nostres productes, a més d’informar-lo sobre les nostres polítiques i condicions.

Les dades recollides no seran tractats de manera incompatible amb els fins indicats. 

¿QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM?

El tipus d’informació recollida per AVAN depèn de l’ús que vostè faci del WEBSITE, la informació sobre la informació que recopilem i com eliminar-la la trobarà en l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política de Privacitat.

 • Recopilem la informació que ens proporciona quan navega pel nostre WEBSITE, específicament les dades d’identificació i registre inclosos en formularis o dades i missatges que ens comuniqui mitjançant aquests. Aquestes dades poden incloure: el seu nom i cognoms, telèfon i correu electrònic a més d’altres dades necessàries per a processar la seva sol·licitud o comunicació.
 • Podem rebre informació identificativa quan ens enviï un correu electrònic o quan contacti amb nosaltres.
 • Podem rebre, actualment o en un futur, informació identificativa quan accedeixi o iniciï sessió en una altra pàgina, com per exemple una xarxa social, des del nostre WEBSITE. Això pot incloure text i/o imatges de la seva Informació Personal Identificable disponible en aquestes terceres pàgines.

La RESPOSTA als formularis plantejats per a rebre informació dels serveis oferts per AVAN, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa del client o usuari a facilitar determinades dades podrà impossibilitar la prestació dels serveis oferts per AVAN.

L’informem que també utilitzem (o podem utilitzar) galetes mentre visita el nostre WEBSITE. Per a més informació sobre el nostre ús de galetes, si us plau, dirigeixi’s a nostra Política de Galetes

D’ON PROCEDEIX LA INFORMACIÓ RECOLLIDA?

La informació que recollim mitjançant el WEBSITE prové exclusivament de vostè. No rebem dades de tercers ni de fonts d’accés públic.

QUINA BASE LEGAL ENS LEGITIMA PER A TRACTAR LES DADES RECOLLIDES?

La base legal per al tractament de les seves dades és la següent:

 • L’execució del contracte en el qual vostè és part o l’empresa a la qual representa i AVAN o per a l’aplicació de mesures precontractuals.
 • El consentiment prestat mitjançant l’acceptació expressa de la present Política de privacitat, el qual pot revocar en qualsevol moment. Per a més informació sobre la possibilitat de revocar el seu consentiment dirigeixi’s a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política.
 • L’interès legítim d’AVAN.
 • El compliment d’obligacions legals d’AVAN.

CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats previstes del tractament. El temps durant el qual conservem les seves dades dependrà de les finalitats per a les quals són recollits i el compliment d’obligacions legals d’AVAN. Les dades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Per a més informació sobre com suprimir les seves dades, dirigeixi’s a l’apartat referit a l’exercici de drets de la present Política de Privacitat. Les dades obtingudes es conservaran durant el manteniment del vincle contractual amb el client i després de la finalització de la relació, fins que puguin exigir-se responsabilitats d’acord amb la legislació vigent en àmbit mercantil, fiscal i per a complir amb les obligacions relacionades amb l’àmbit professional.

COM ACTUALITZEM LA SEVA INFORMACIÓ?

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. D’igual forma, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a AVAN permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a AVAN o a tercers per la informació que faciliti.

Preguem que comuniqui de manera immediata a AVAN qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

De conformitat amb la LOPDGDD, vostè disposa dels següents drets:

 • Dret a obtenir confirmació sobre si en AVAN estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals de què disposem relatius a la seva persona
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, per exemple, podrà demanar que la seva adreça de correu electrònic es rectifiqui si la mateixa és errònia o demanar la supressió de les dades que AVAN disposa quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En el moment de la supressió de les dades, només els conservarem bloquejats per al compliment d’obligacions legals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, per exemple, té dret a limitar el tractament de les seves dades per a fins de màrqueting, podent comunicar-se amb nosaltres perquè es doni de baixa la seva subscripció al NEWSLETTER o comunicacions comercials. En aquest cas, només conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament i retirar el consentiment en qualsevol moment, per exemple, pot demanar a AVAN deixi de tractar les seves dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, AVAN deixant de tractar les dades excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa davant possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet la LOPDGDD.

Pot exercir aquests drets enviant un email a correo@avanservicios.com qualsevol indicant en l’assumpte “Exercici de drets LOPDGDD” i el següent contingut:

 • El seu nom i cognoms o nom d’usuari,
 • DNI/NIE
 • Correu electrònic
 • Dret que es vol exercir
 • Informació sobre la qual vol tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el seu dret de portabilitat

Així mateix, els interessats podran presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant el següent enllaç:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf;jsessionid=58939FC9F6DAB8144DD8E79FC94D0A40

TRANSFERIM O CEDIM LES SEVES DADES A TERCERS?

Les dades no es comunicaran ni transferiran a tercers, excepte als possibles Encarregats de Tractament (proveïdors que presten servei a la nostra entitat).

AVAN pot compartir la seva informació amb diverses autoritats governamentals en resposta a compareixences, ordres judicials o altres processos legals o per a qualsevol altre assumpte requerit per la llei. Les seves dades no es comunicaran a tercers excepte per obligació legal a l’Agència Tributària, Jutjats i Tribunals, a Bancs i Entitats financeres per a qüestions relacionades amb el pagament dels serveis i als nostres corresponsables en el cas que fos necessari per a complir amb el servei encarregat.

Per a la seva comoditat i interès podem proporcionar vincles a pàgines que gestionen organitzadors diferents (“Pàgines de tercers”). No divulguem la seva informació a aquestes Pàgines de tercers sense el seu consentiment. Així i tot, no aprovem i no som responsables de les pràctiques de privacitat d’aquestes pàgines. Si decideix entrar en un enllaç d’una d’aquestes pàgines de tercers, hauria de revisar la Política de Privacitat publicada en aquesta pàgina, per a entendre com aquesta pàgina de tercers recull i utilitza les seves dades personals.