Funcions especifiques del servei

El nostre personal de serveis especialitzat duu a terme el compliment i manteniment de les normes establertes.

Funcions especifiques del servei

Per a cada client, Avan Servicios Externos, S.L. estableix una sèrie de funcions:

  • S’ha de respectar i mantenir el reglament intern del client.
  • Les instal•lacions i materials al nostre càrrec els hem de deixar tal com ho hem trobat.
  • Es realitzaran rondes de control inicial, periòdiques i final per constatar el correcte estat de totes les instal•lacions i materials a càrrec.
  • Es comprovaran tots els espais, habitacions, sales. Si s’observa qualsevol objecte estrany, fugides d’aigua, fums, cristalls trencats, etc. S’haurà de posar en contacte amb un cap de serveis i si es presumeix acte delictiu, amb la policia.
  • Tots els moviments realitzats, s’anotaran en els parts d’incidència que li seran lliurats periòdicament al client.
  • En definitiva, es realitzaran tots els serveis que l’operativa requereixi.
  • Si el client veu oportú que la persona que li ha estat assignada no satisfà les seves necessitats o bé per força major, a Avan Servicios Externos, S.L., ens comprometem a canviar-la fins a trobar a la persona adequada per a aquest servei.

Truqins’ns, som garantia de qualitat.

Demani’ns pressupost
Més informació